ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชั่นเก่า


จังหวัด

หน่วยงาน

ชื่อเข้าใช้

รหัสผ่าน


 

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชั่นเก่า

 
 

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2562 เป็นต้นไป ใช้สำหรับค้นหาข้อมูลเอกสารเดิมเท่านั้น

 
 

สามารถเข้าใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชั่น 2.0 ได้ที่

 
 

URL : http://edoc2.rmuti.ac.th/