ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์


จังหวัด

หน่วยงาน

ชื่อเข้าใช้

รหัสผ่าน


 

ประชาสัมพันธ์

   

คู่มือการแก้ไขปัญหารการใช้งานระบบ e-Document

 
  - แบบฟอร์มเพิ่มข้อมูลผู้ใช้งานระบบ e-Document     1.วิธีการแก้ไขตัวหนังสือเล็กในระบบค้นหาและจัดการข้อมูลเชิงลึกอัตโนมัติ (e-Document)  
        2.เปิดเอกสารแนบแสดงผลพร้อมเอกสารหลักโดยไม่ต้องดาวน์โหลดเอกสารเก็บไว้ที่เครื่อง